Μεσιτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στη Θεσσαλονίκη

ARiadni Real Estate Ανάθεση ακινήτου

Χαρακτηριστικά ακινήτου
τ.μ.
Τα στοιχεία σας
Άλλες πληροφορίες

ARiadni Real Estate
Βιθυνίας 27
τ.κ. 55132, Καλαμαριά

Τηλ.: 2313 252288

info{ta}ariadni-realestate{tod}com
www.ariadni-realestate.com